เว็บตรงBCM ไลบีเรียสร้างสถิติเกี่ยวกับปัญหาเงินเดือนของพนักงาน

เว็บตรงBCM ไลบีเรียสร้างสถิติเกี่ยวกับปัญหาเงินเดือนของพนักงาน

 ได้รับความสนใจจากรายงานของ BCM Liberia Investment Limited เว็บตรงในสื่อบางไตรมาสที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินให้พนักงานเป็นเวลาห้าเดือนฝ่ายบริหารจะขอให้ทุกคนเพิกเฉยต่อรายงานดังกล่าว เนื่องจากรายงานดังกล่าวไม่มีพื้นฐานหรือคุณธรรมใดๆ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่ดีของบริษัทเท่านั้น

ฝ่ายบริหารของ BCM Liberia Investment Limited ชี้แจงว่าบริษัทหยุดดำเนินการเต็มรูปแบบในเดือนกันยายน 2020 เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ครั้งที่สอง ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคระบาด

การระบาดของโควิด-19

 ส่งผลกระทบต่อการลงทุนจำนวนมากทั่วโลก ซึ่งรวมถึงไลบีเรีย บริษัทกล่าวในการแถลงข่าวล่าสุดที่ออกในมอนโรเวียผลกระทบด้านลบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่บริษัทได้รับ เกิดจากการปิดห้องปฏิบัติการในไลบีเรีย บริษัทต้องส่งตัวอย่างดอกสว่านทั้งหมดออกนอกประเทศเพื่อทำการทดสอบ และความล่าช้าส่งผลกระทบต่องานขุดเจาะต่อไปฝ่ายบริหารของ BCM Liberia Investment ในข่าวประชาสัมพันธ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้ชำระภาระผูกพันกับพนักงานของบริษัทก่อนที่จะปิดการดำเนินงานทั้งหมดBCM Liberia Investment Limited ยังชี้ให้เห็นว่ามีพนักงานชั่วคราวของบริษัทน้อยกว่าห้าคนที่จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสัมปทานใน Grand Bassa County จนกว่าจะกลับมาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ 

พนักงานชั่วคราวทั้ง 5 คน

ได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงไม่มีการประท้วงตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากสื่อบางส่วนได้รับรายงานอย่างไม่ถูกต้อง

เงินเดือนของ DG ตามส่วนต่างระหว่างเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติของ NPHIL และ จำนวนเงินที่กระทรวงสาธารณสุขจ่าย กระทรวงสาธารณสุขจ่าย DG เป็นเวลาสี่ (4) เดือน (มกราคมถึงเมษายน 2017) และไม่ใช่สาม (3) เดือนตามที่ระบุไว้ในรายงาน GAC ให้คณะกรรมการอนุมัติโครงสร้างเงินเดือนของอธิบดีและรองอธิบดี” เมื่อคณะกรรมการ NPHIL ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงของ NPHIL ซึ่งแสดงเงินเดือนที่สูงขึ้นสำหรับ DGas เมื่อเทียบกับเงินเดือนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารของ NPHIL ได้คำนวณสัดส่วนเงินเดือนของ DG ตามส่วนต่างระหว่างเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติของ NPHIL และ จำนวนเงินที่กระทรวงสาธารณสุขจ่าย กระทรวงสาธารณสุขจ่าย DG เป็นเวลาสี่ (4) เดือน (มกราคมถึงเมษายน 2017) และไม่ใช่สาม (3) เดือนตามที่ระบุไว้ในรายงาน GAC แบ่งตามสัดส่วนเงินเดือนของ DG สำหรับส่วนต่างระหว่างเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติของ NPHIL กับจำนวนเงินที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้ กระทรวงสาธารณสุขจ่าย DG เป็นเวลาสี่ (4) เดือน (มกราคมถึงเมษายน 2017) และไม่ใช่สาม (3) เดือนตามที่ระบุไว้ในรายงาน GAC แบ่งตามสัดส่วนเงินเดือนของ DG สำหรับส่วนต่างระหว่างเงินเดือนที่ได้รับอนุมัติของ NPHIL กับจำนวนเงินที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้ กระทรวงสาธารณสุขจ่าย DG เป็นเวลาสี่ (4) เดือน (มกราคมถึงเมษายน 2017) และไม่ใช่สาม (3) เดือนตามที่ระบุไว้ในรายงาน GACเว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง